Valgfag i Greve Nord

Valgfag 2016/2017

Greve Kommune

Skolerne i Greve nord er gået sammen om at skabe et varieret og bredt udbud af valgfag til dig, som i det nye skoleår (2016-2017) går i 7.-9. klasse i Greve Nord.

 

Det samme har skolerne i Greve midt gjort for dig, som i det nye skoleår (2016-2017) går i 7.-9. klasse i Greve Midt.

 

Som sidste skoleår tilbydes valgfag på tværs af skolerne. Det er derfor muligt, at det fag, du vælger, ligger på en anden skole end den, du går på til daglig.

 

Du skal i perioden tirsdag d. 7 - søndag d. 12. juni 2016 byde ind med ønsker til tre forskellige fag. Du skal vælge tre forskellige fag i prioriteret rækkefølge sådan, at det fag, du ønsker mest, er dit 1. valg, det du ønsker næst mest er dit 2. valg, o.s.v., men valgfag nr. et skal være forskellige for valgfag nr. to, og valgfag nr. tre skal være forskellig for valgfag nr. et og valgfag nr. to.

 

Valg af fag er som hovedregel bindende for et skoleår af gangen. Vælg efter lyst og indhold.

 

Valgfagene vil for det meste ligge i dobbeltlektioner på onsdage mellem kl. 13:30-15:00.

Glæd dig til mange spændende valgfag