Valgfag i Greve Nord

Valgfag 2017/2018

Greve Kommune

Skolerne i Greve nord er gået sammen om at skabe et varieret og bredt udbud af valgfag til dig, som i det nye skoleår (2017-2018) går i 7.-9. klasse i Greve Nord.

Valgfagene i Greve nord vil for det meste ligge i dobbeltlektioner på onsdage mellem kl. 13:30-15:00.

 

Som sidste skoleår tilbydes valgfag på tværs af skolerne. Det er derfor muligt, at det fag, du vælger, ligger på en anden skole end den, du går på til daglig.

 

Du skal i perioden tirsdag d. 6. til og med onsdag d. 14. juni 2017 byde ind med ønsker til tre forskellige fag. Du skal vælge tre forskellige fag i prioriteret rækkefølge sådan, at det fag, du ønsker mest, er dit 1. valg, det du ønsker næst mest er dit 2. valg, o.s.v., men valgfag nr. et skal være forskellige for valgfag nr. to, og valgfag nr. tre skal være forskellig for valgfag nr. et og valgfag nr. to.

 

Valg af fag er som hovedregel bindende for et skoleår af gangen. Vælg efter lyst og indhold.

 

 

Glæd dig til mange spændende valgfag

Klik på din skole for at vælge fag:

Tjørnelyskolen

Hvis du går på Tjørnelyskolen skal du vælge den skole du flytter til, men vælge Tjørnelyskolen ved tilmelding